ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2008 - 2018

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Τα ευρωπαϊκά μας νεα

Συμμετοχή σε προπαρασκευαστική συνάντηση Erasmus+ KA2 στο PECS στην Ουγγαρία

Read More

Early School Leaving

Read More

Encouraging Creative Thinking

Read More

Managing diversity: Teaching mixed ability classes

Read More