Θρησκευτικά – 4 ΙΙ

  1. Να ξαναδιαβάσετε από το βιβλίο σας το μάθημα για την Αποστολική Σύνοδο καθώς και τις σημειώσεις από το τετράδιό σας .
  2. Να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση, γραπτά στο τετράδιό σας: Γιατί η σύνοδος αυτή ονομάστηκε «Αποστολική» και ποια άλλα είδη συνόδων γνωρίζετε;
  3. Να κάνετε την άσκηση συμπλήρωσης κενών που θα βρείτε στο αρχείο ασκήσεων εδώ.