Θρησκευτικά – 4 ΙΙ

1 Να μελετήσετε ξανά από το βιβλίο, την «Παραβολή του Καλού Σαμαρείτη»,  καθώς και τις σημειώσεις που έχετε κρατήσει στο τετράδιο των θρησκευτικών.

2. Κάντε το κουίζ που βρίσκεται στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8895

3. Κάντε το σταυρόλεξο που βρίσκεται στη σελίδα. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7093