Θρησκευτικά – 4 Ι

1. Αφού διαβάσετε τα λόγια του Αγίου Παϊσίου στη σελ.73 «Τι κατόρθωσαν……αρρώστια»

να απαντήσετε στο τετράδιό σας στις παρακάτω ερωτήσεις:

α) Ποια θεωρεί ο Άγιος Παϊσιος ως βασική αιτία του κακού και γιατί;

β) Ποιες σύγχρονες μορφές του κακού εντοπίζετε και πόσο σχετίζονται με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες;

2. Κάντε το σταυρόλεξο που βρίσκεται στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3793