ΑΡΧΑΙΑ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 8 – Α΄ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΗΜΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΝΟΤΗΤΑ 8Η: Α΄ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: Α΄ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Α΄ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Δείτε την άσκηση εδώ