Εγγραφή των μαθητών μέσω Γονέων στο ΠΣΔ

Εγγραφή μαθητών για απόκτηση email στην διεύθυνση https://register.sch.gr/students/

Για ανάκτηση αριθμού Μητρώου Μαθητή στέλνει ο γονέας email στο 2gymmess@sch.gr

Άμεση ενημέρωση μέσω διαδικτύου στο facebook https://www.facebook.com/groups/826332974158390/

Κινητό τηλέφωνο Διευθυντή Σχ. Μονάδας  6947187139