Διαγωνισμός επιλογής λογότυπου για το πρόγραμμα Don’t worry be healthy

Επιλογή λογότυπου για το πρόγραμμα

Η πρώτη δραστηριότητα της ομάδας εργασίας ήταν να σχεδιάσει το λογότυπο για την σχολική σύμπραξη. Οι μαθητές ανέλαβαν να σχεδιάσουν από ένα λογότυπο. Στη συνέχεια η ομάδα επέλεξε τα 4 καλύτερα λογότυπα τα οποία στείλαμε στους υπόλοιπους εταίρους.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ηλεκτρονική ψηφοφορία για να επιλεγεί το λογότυπο που θα χρησιμοποιούν όλοι οι εταίροι τα επόμενα δύο έτη.

Τα λογότυπα που πρότεινε το σχολείο μας είναι τα παρακάτω