ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2008 - 2018

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Τα ευρωπαϊκά μας νεα

Interactive teaching – Using educational games and new technology in order to enhance learners` motivation

Read More

Επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) στο σχολείο Rimaskόli της Ισλανδίας

Read More

Technology Tools for Teaching Students with Dyslexia and other Special Needs

Read More

Inclusive Education (Συμπεριληπτική Εκπαίδευση)

Read More

Special Needs Children

Read More

Συμμετοχή σε προπαρασκευαστική συνάντηση Erasmus+ KA2 στο PECS στην Ουγγαρία

Read More

Early School Leaving

Read More

Encouraging Creative Thinking

Read More

Managing diversity: Teaching mixed ability classes

Read More