ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

3.2 ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ


Να θυμηθούμε τους ωκεανούς, χρησιμοποιούμε τον παρακάτω συνδεσμο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3173


και να παίξουμε λίγο ψάχνοντας τις θάλασσες
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3260