ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ-ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Στην παρακάτω ιστοσελίδα θα βρείτε το κεφάλαιο της ενότητας:

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1807,5802/

Οδηγίες (προς τους μαθητές)

  1. Να μελετήσετε από το βιβλίο τη θεωρία και τα παραδείγματα  στην ενότητα  4 (κεφ.Β.2.1, Β.2.2, Β.2.3)
  2. Να μελετήσετε το αρχείο  με επεξηγηματικές πληροφορίες και παραδείγματα σχετικά με την  Ενεργητική-Παθητική Σύνταξη.
  3. Να λύσετε τις ασκήσεις  του αντίστοιχου αρχείου

Δείτε το αρχείο με τη θεωρία εδώ

Δείτε την άσκηση εδώ