Ιστορία – Η Τέχνη

Μάθημα : Ιστορία

Τίτλος : Η Τέχνη

Οδηγίες :

  1. Να μελετήσετε από το βιβλίο σας την τέχνη της αρχαΪκής εποχής ( σελ. 65 -66)
  2. Δείτε την παρουσίαση στη σελίδα : Η τεχνη της αρχαϊκής εποχής from vserdaki
  3. Δείτε το video : http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9563
  4. Δείτε το vidéo : http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8816
  5. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις 2,3,4 της σελίδας  67 του βιβλίου σας
  6. Να κάνετε την άσκηση αυτοαξιολόγησης της σελίδας  67 του βιβλίου σας