Συμμετοχή σε προπαρασκευαστική συνάντηση Erasmus+ KA2 στο PECS στην Ουγγαρία

Το σχολείο μας συμμετείχε  σε προπαρασκευαστική συνάντηση Erasmus+ KA2 στο PECS στην Ουγγαρία. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η υποβολή κοινής πρότασης για σχολικής σύμπραξη Erasmus+ KA2. Στην συνάντηση συμμετείχαν σχολεία από τις παρακάτω χώρες:

 • Ουγγαρία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Αυστρία
 • Σλοβακία
 • Γερμανία
 • Λιθουανία
 • Βέλγιο

Επειδή το όριο για τις σχολικές συμπράξεις, όπως ορίζεται στην πρόσκληση του 2018, είναι 6 σχολεία ανά σύμπραξη, αποφασίσαμε να χωριστούμε σε δυο ομάδες και να υποβάλουμε δυο ξεχωριστές αιτήσεις.

Στην ομάδα που εντάχθηκε το σχολείο μας συμμετέχουν σχολεία από:

 • Ουγγαρία
 • Ελλάδα
 • Λιθουανία
 • Αυστρία
 • Πολωνία