Νέων Ελληνικά

Το σχολικό έτος 2012-2013 στο πλαίσιο των μαθημάτων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας – Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πληροφορικής δημιουργήσαμε με τους μαθητές της Γ’ Τάξης ένα λεξικό σχετικό με το γλωσσικό κώδικα των νέων. Στο “Νέων Ελληνικά” οι μαθητές πέρα από την παρουσίαση του ιδιαίτερου γλωσσικού κώδικα που χρησιμοποιούν στην επικοινωνία τους, είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά με σκίτσα και στο δεύτερο μέρος του με στιχουργήματα και χαϊκού.

Σκοπός του λεξικού ήταν να καλύψει την:

  • ανάγκη εξωτερίκευσης της δημιουργικότητας των μαθητών
  • επιθυμία κατανόησης του ιδιαίτερου τρόπου έκφρασής τους από τους μεγαλύτερους

Δείτε εδώ το λεξικό “ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ”