ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΕΦ 2

Διαβάστε καλά το 2.1 άλλη μια φορά . Η παράγραφος είναι η πιο δύσκολη που υπάρχει βιβλίου, καθώς έχει τις πιο δύσκολες και απαιτητικές έννοιες. Κάντε το τεστ που οδηγεί ο παρακάτω σύνδεσμος μέχρι να επιλέγετε όλες τις ερωτήσεις σωστά.
Απαντάτε στις ερωτήσεις αυτές με ανοικτό βιβλίο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6DQ46AN39ak5ZgllAcufsKoHTQKtD3o3kDLywZQUo72wsGA/viewform?vc=0&c=0&w=1