ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από τη Δευτέρα 18 Μαϊου 2020 το ωράριο των μαθημάτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Παιδείας, διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΩΡΑΑ1/Β1/Γ1Α2/Β2/Γ2
08:20-09:0508:20-09:05
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15′09:05-9:45
09:20-10:00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15′
10:00-10:4010:00-10:40
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15′10:40-11:20
10:55-11:35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15′
11:35-12:1511:35-12:15
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15′12:15-12:55
12:30-13:10ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15′
13:10-13:4513:10-13:45