ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 25 – 29 MAIOY 2020

Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 18 Μαϊου αφορά τους μαθητές που δεν θα έρθουν στο σχολείο με υπεύθυνη δήλωση ή το υποτμήμα τους δεν έρχεται σχολείο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ9-9:4010-10:4011-11:4012-12:40
Α1ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)ΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
Α2ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)ΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
Β1  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Β2  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Γ1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ
Γ2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ9-9:4010-10:4011-11:4012-12:40
Α1ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)  
Α2ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)  
Β1  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)
Β2  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)
Γ1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
Γ2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ9-9:4010-10:4011-11:4012-12:40
Α1ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΡΓΥΡΑΚΗ)   
Α2ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΡΓΥΡΑΚΗ)   
Β1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)  
Β2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)  
Γ1  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
Γ2  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
ΠΕΜΠΤΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ9-9:4010-10:4011-11:4012-12:40
Α1    
Α2    
Β1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΡΓΥΡΑΚΗ) 
Β2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΡΓΥΡΑΚΗ) 
Γ1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΡΓΥΡΑΚΗ)  
Γ2 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΡΓΥΡΑΚΗ)  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ9-9:4010-10:4011-11:4012-12:40
Α1ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)   
Α2ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)   
Β1  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ) 
Β2  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ) 
Γ1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)