ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8 – 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ9-9:4010-10:4011-11:40
Α1 MINTZAΑΡΓΥΡΑΚΗ
Α2 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣΑΡΓΥΡΑΚΗ
Β1&Β2ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  
Γ1 ΛΑΓΟΥΔΗ 
Γ2ΛΑΓΟΥΔΗΚΑΙΣΑΡΗΣ 

ΠΕΜΠΤΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ9-9:4010-10:4011-11:40
Α1 ΤΣΟΤΡΑΣΖΕΥΓΙΤΗΣ
Α2 ΤΣΟΤΡΑΣΖΕΥΓΙΤΗΣ
Β1&Β2ΚΑΙΣΑΡΗΣ  
Γ1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Γ2 ΧΡΟΝΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ9-9:4010-10:4011-11:40
Α1ΧΡΟΝΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Α2ΧΡΟΝΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Β1&Β2 ΤΣΟΤΡΑΣΛΑΓΟΥΔΗ
Γ1ΑΡΓΥΡΑΚΗΛΑΓΟΥΔΗ 
Γ2ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΜΙΝΤΖΑ 

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και από εδώ