ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αφορά τους μαθητές που δεν θα έρθουν στο σχολείο με υπεύθυνη δήλωση ή το υποτμήμα τους δεν έρχεται σχολείο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ08:20 – 08:5509:00 – 09:4010:00 – 10:4011:00 – 11:40
Α1ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)ΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
Α2ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)ΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
Β1ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑ
Β2ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑ
Γ1ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ) 
Γ2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ) 
ΤΡΙΤΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ08:20 – 08:5509:00 – 09:4010:00 – 10:4011:00 – 11:40
Α1ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)  
Α2ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)  
Β1  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)
Β2  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)
Γ1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
Γ2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ08:20 – 08:5509:00 – 09:4010:00 – 10:4011:00 – 11:40
Α1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΡΓΥΡΑΚΗ)  
Α2 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΡΓΥΡΑΚΗ)  
Β1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)  
Β2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)  
Γ1  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
Γ2  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
ΠΕΜΠΤΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ08:20 – 08:5509:00 – 09:4010:00 – 10:4011:00 – 11:40
Α1    
Α2    
Β1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΡΓΥΡΑΚΗ) 
Β2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΡΓΥΡΑΚΗ) 
Γ1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΡΓΥΡΑΚΗ)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
Γ2 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΡΓΥΡΑΚΗ)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ08:20 – 08:5509:00 – 09:4010:00 – 10:4011:00 – 11:40
Α1   ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Α2   ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Β1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ) 
Β2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ) 
Γ1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ) 
Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΚΑΙΣΑΡΗΣ)