Διαδικασία προσφορών για επίσκεψη στις 12/02/2020 στη Δημητσάνα

Για την διδακτική επίσκεψη στις 12/02/2020 στη Δημητσάνα κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές:

  • DAVILAS tours 200.00 € (1,4€ ασφάλεια)
  • KAPSA travel 250.00 € (1,3€ ασφάλεια)
  • S. TSOUKALS TRAVEL 260.00 € (0,7€ ασφάλεια)
  • Zafiropoulos Travel  260.00 € (1,3€ ασφάλεια)

Επιλέχθηκε η προσφορά του DAVILAS tours ως η πιο συμφέρουσα.