Διαδικασία προσφορών για επίσκεψη στη Ναύπακτο στις 19/04/2019

Για την επίσκεψη στη Ναύπακτο στις 19/04/2019 κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές:

  • Δαβίλλας Travel 495€
  • Tsoukalas Traver 535€
  • Χριστιανόπουλος travel 630€
  • Zafiripoulos travel 630€
  • Kapsas travel 640€
  • Triglidas travel 750€

Επιλέχθηκε η προσφορά του Δαβίλλας travel ως η πιο συμφέρουσα.