Διαδικασία προσφορών για επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων στις 30/11/2018 στην Αθήνα

Για την επίσκεψη της Γ’ Τάξης στις 30/11/2018 στην Βουλή των Ελλήνων Αθήνα κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές:

  • Kapsas travel 440€
  • Tsoukalas Traver 447,80€
  • kalamata travel 602,80€
  • G&T travel  454€
  • Zafiripoulos travel 464€
  • Triglidas travel 542,80€
  • Christianoupolis Travel 600€

Επιλέχθηκε η προσφορά του Kapsas travel ως η πιο συμφέρουσα.