Touren Comenius Project

2008-2010

Touren Comenius Project 2008-2010

Το διάστημα 2008-2010 το σχολείο μας συμμετείχε σε σχολική σύμπραξη Comenius με τίτλο Τουρισμός και Περιβάλλον. Στη σύμπραξη συμμετείχαν σχολεία από την Γερμανία, Ιταλία, Ισλανδία, Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρος και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα πλαίσια του προγράμματος μελετήσαμε την επίδραση του μοντέρνου τουρισμού στην καθημερινή ζωή και στο περιβάλλον για τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Δόθηκε έμφαση μέσα από παραδείγματα στα διάφορα είδη τουρισμού. Η μελέτη έγινε από τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων. Οι μαθητές επέλεξαν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και διεξήγαγαν έναν ερωτηματολόγιο για την επίδραση του τουρισμού στο περιβάλλον. Στη συνέχεια οι μαθητές στα πλαίσια των μαθημάτων τους ολοκλήρωσαν την εργασία, την μετέφρασαν στα αγγλικά και την παρουσίασαν στη τελευταία συνάντηση. Στο μέλλον τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό. Τα αποτελέσματα αυτά είναι: 1)Ένα ολοκληρωμένο web site. 2)ένα cd-rom με όλο το υλικό. 3)ένα ημερολόγιο “Touren Calendar 2011” 4)ένα ημερολόγιο “Touren Anamur Calendar 2011” Το βασικό και θεμελιώδης μέρος του προγράμματος ήταν οι συναντήσεις στα διάφορα σχολεία και η δουλεία που γινόταν εκεί με τους μαθητές.