Πρόγραμμα Σύγχρονης εξ Αποστάσεως για ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ 6 & 7 Απριλίου 2020

ΔΕΥΤΕΡΑ

  • 10-10:40 Γ1 ΚΑΙΣΑΡΗΣ
  • 10-10:40 Γ2 ΛΑΓΟΥΔΗ
  • 11-11:40 Α1 & Α2 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
  • 11-11:40 Β1 & Β2 ΜΙΝΤΖΑ 

ΤΡΙΤΗ

  • 10-10:40 Γ1 ΧΡΟΝΗ
  • 10-10:40 Γ2 ΑΡΓΥΡΑΚΗ
  • 11-11:40 Α1 & Α2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  • 11-11:40 Β1 & Β2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ